kapat× Destek 0850 333 0 565
Bu bölümde Yorum Yönetimi anlatılmıştır. Yorum Yönetiminde siteniz üzerinden sayfa veya haberlerinize yapılan yorumları yönetebilirsiniz. Onaysız yorumlar bölümünde onaylamadığınız yorumlar görünür, tüm yorumlar bölümünde ise onay verdiğiniz ya da vermediğiniz tüm bölümler gözükür.
Yorum Yönetimi

Bu bölümden siteniz üzerinden size gelen yorumları görebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bu bölümden henüz onaylanmamış gelen yorumları görebilirsiniz.

1 Onaysız Yorumlar
Sitenizden hastalarınızın yaptığı henüz onaylamadığınız yorumlara buradan ulaşabilirsiniz. Yazan kişi, yorumu yazdığı tarih, email adresi ve yorumun konusunu buradan görebilirsiniz.

Bu bölümden size gelen bütün yorumları görebilirsiniz.

1Tüm Yorumlar
Bu bölümden siteniz üzerinden size gelen tüm yorumları görebilir, aktifleştirip pasifleştiebilirsiniz. Yazan, email, yazdığı tarih ve yorumun konusunu görebilirsiniz.