kapat× Destek 0850 333 0 565
Ürünler üzerindeki entegrasyon işlemlerinizi bu alandan düzenleyebilir ve Entegrasyon şablonu üzerinde mağazaların yaptıkları tüm indirme yükleme işlemlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz.
Ürün Entegrasyon Şablonu Oluşturma

1 Entegrasyon Tanımı
Oluşturacağınız entegrasyon şablonunun ismini bu alana giriniz. Örneğin; "n11 Ürün Entegrasyonu"

2 Açıklama
Oluşturacağınız entegrasyonla ilgili kısa bir açıklama girebilirsiniz.

3 Entegrasyon Verisi
Entegrasyon verisi bu alanda görünecektir. Oluşturacağınız entegrasyonda bu alandaki veriler çekilecektir. Ürün ya da İlan olarak iki seçenek mevcuttur. Bu alana müdahale edilemez. Sonradan değiştirilemez.

4 Özel Kod
Bu alana bir özel kod girerek ürünler arasında gruplandırma yapmış olursunuz. Bir örnek ile anlatacak olursak, örneğin ürün entegrasyonunuzda sadece telefonları çekmek istiyorsanız telefon kategorisindeki ürünlerin özel kod kısımlarına bir kod yazmalısınız. "Telefon" yazığınızı varsayarsak bu ürün entegrasyon şablonunun Özel Kod bölümüne de "Telefon" yazarsanız. Şablon sadece özel kodu "Telefon" olan ürünleri çekecektir. Bu alanı kullanarak istediğiniz gibi gruplandırma yapabilirsiniz.

5 Yetki Kodu
Yetki kodu entegrasyon şablonunuza kullanıcıların erişim ve müdahale etme yetkisini belirler.

6 Veri Bloğu
Bu alanda Entegrasyon Şablonunu sisteme yüklerken ya da indirirken verilerin kaçarlık gruplar halinde çekileceğini belirtmelisiniz. Çok detaylı veya çok fazla bilgi içeren kayıtlarda bu alanı düşük tutmanız önerilir. Yüksek sayılarla çekildiğinde sistemde kasma ve yavaşlama gibi sorunlar yaşanabilir.

7 Kayıt Limiti
Kayıt limiti ise bir seferde kaç adet kaydın(ürün ya da ilan) çekileceğini gösterir.

8 Kayıt Büyüklüğü
Sisteme yüklenen ya da indirilen dosyanın büyüklüğünü bu alandan seçebilirsiniz. En fazla 5 MB büyüklüğünde dosyalar şeklinde çalışabilirsiniz.

9 Durum
Entegrasyon şablonunun aktif pasif durumunu bu alandan belirtebilirsiniz.

1 Yeni Element
Ana element eklemek için bu alana tıklayabilirsiniz. Aşağıda daha detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

2 Yeni Alt Element
Elementler içinde hiyerarşik bir düzen oluşturmak için alt element eklediğiniz elementin yanındaki bu ikona tıklayarak yeni alt element oluşturabilirsiniz.

3 Element Düzenleme
Düzenlemek istediğiniz elementin yanındaki bu ikona tıklayarak düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

4 (*) İşareti Attribute
Yanında * işareti bulunan elementler Attribute denilen özelliğe sahiptir. Bu özelliğe sahip entegrasyon şablonları XLS formatında kullanılamaz. Aşağıda daha detaylı bir şekilde anlatılmıştır.
Not: XLS İçin Şablon Oluştururken Herhangi Bir Attribute Değeri İçermemelidir.

Element ayarlamalarını yapmadan önce elementi ismini girip kaydetmelisiniz. Kaydettikten sonra ayarlama ekranı açılacaktır.

1 Element Tag
Eklemek istediğiniz element tagını bu alana giriniz.

2 Data Collection
Veriler hangi elementin içinde tekrarlanacaksa sadece o elementin Data Collection değerini "Evet" olarak işaretlemelisiniz. Örneğin; "Urun" tagı. İsimler değişebilir ama asıl tekrarlanacak kayıtlar ürün olduğu için Data Collection değeri Evet olmalıdır. Data Collection nesnesi sonradan değiştirilirse şablondaki tüm veri yapıları silinecektir. Yani yaptığınız data veya attribute ayarları sıfırlanacaktır.

3 Empty Closed
Element tagı boş kapatılacaksa bu alandan Evet'i işaretlemelisiniz. Yani hiç bir değer içermeyecek ise bu alandan "Evet" seçilmelidir. Örneğin; " <indirimtutari />"...

4 Hide Blank
Değer içermeyecek ise XML dosyasında bu elementi gizlemek isterseniz bu alanı "Evet" olarak işaretleyebilirsiniz. Böylece XML dosyasında bu element boş ise görünmeyecektir.

5 Kaydet
Bilgileri girdikten sonra bu butona tıklayarak elementin data veya attribute ayarlarını yapabileceğiniz ekran açılacaktır.

6 Yeni Attribute
Elemente attribute eklemek isterseniz bu alana tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Not: XLS İçin Şablon Oluştururken Herhangi Bir Attribute Değeri İçermemelidir.

7 Definition
Eğer elementin Data'sına değer girişi yapacaksanız bu isim değişmez. Yeni attribute ekleyeceğiniz zaman attribute adını bu alana girmeniz gerekir. Kaydettikten sonra değeri girebilirsiniz.

8 Data Type
Bu alanda XML tablosunda görünen Elementlerin değerlerini belirleyebilirsiniz. Örneğin; <Fiyat>10.00 </Fiyat> etiketinin arasındaki 10.00 elementin değeridir. Bu değerleri bu alandaki seçenekler ile doldurabilirsiniz. Şimdi bu seçenekleri açıklayalım.

Null
Herhangi bir değer girmek istemiyorsanız bu alandan Null seçeneğini seçmelisiniz.

İndex
Otomatik artan değer vermek istiyorsanız "İndex" seçeneğini işaretleyiniz. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere Pattern seçeneği otomatik artan sayının başına bir ek eklenmesini istiyorsanız bu sebeple kullanabilirsiniz. Doldurmak zorunda değilsiniz. P harfinin yanına üç adet 0 sayısı yazdık. Bizim değerimiz arttıkça bu şu şekilde artacaktır. "P001, P002, ... , P010, .. , P999" a kadar devam edecektir. Start seçeneği ise otomatik artan sayının kaçtan başlayacağını belirtmenizi sağlar. Oraya hangi değeri verirseniz elementin değerine (datasına) o değerden başlayarak değer vermeye başlar.

Constant
Sabit bir değer vermek istiyorsanız bu alana değeri giriniz. Tüm ürünlerde sabit değer verdiğiniz elementte verdiğiniz değer gözükecektir.

Datafield
Elementin değerini veritabanından çekmek istiyorsanız Field alanından ilgili alanı seçiniz. Data Collection nesnesi her tekrarlandığında yani yeni ürün çektikçe o ürüne ait bilgiyi veritabanından çekecektir. Format bölümünden değerin türünü seçiniz.


Metin olacaksa String seçmelisiniz. Type alanında ise uzun türkçe karakter ve html kodu içeren alanlar için örneğin ürün detayı bölümü gibi yerlerde kayıplar ve bozulmalar yaşanmaması için CDATa seçeneğini seçmelisiniz.

Tarih olacaksa Date seçmelisiniz. Type alanında ise Local ve UTC olarak iki seçenek mevcuttur. Local seçeneği bilgisayarınızdaki formatta tarihi çekmektedir. UTC ise sunucu formatında çekmektedir. Örneğin; Localde "27/12/2016" UTC "2016-12-27" şeklinde görülmektedir. Localde ayırıcı / işareti UTC formatında ise - işaretidir. Dilerseniz. Seperator bölümünden yeni bir ayırıcı tanımalayabilirsiniz. Yani . işareti koyarsanız tarih Localde 27.12.2016 UTCde 2016.12.27 şeklinde görünür.

Tarih ve Saat kullanılacaksa Datetime seçilmelidir. Bu da bir üst satırda açıklanan Date tanımı gibi çalışmaktadır.

Sayı kullanılacaksa Integer seçeneği işareti kullanılmalıdır. Integer tam sayı şeklinde çalışır.

Ondalıklı sayılarda Float seçeneği seçilmelidir. Decimal alanına virgülden sonra gelecek basamak sayısı yazılır. Örneğin 2 olursa, 11,2345 sayısının sadece 11,23 kısmını alacaktır. Symbol'de ondalıklı sayı ayırma sembolünü değiştirebilirsiniz. Örneğin nokta yerine virgül kullanmak isterseniz buraya virgül işareti koymalısınız.

Pairs alanı ise dışarıdan gelen veri ile veritabanındaki verinin ilişki kurmasını sağlar. Örnek olarak ürünün aktif pasif durumu üzerinden gösterelim. Bizim sistemimizde aktif ürünlerin durum değeri "1" pasif ürünlerin durum değeri ise "0" ile saklanmaktadır. Dışarıdan gelen veride ise bu durum "Aktif" ve "Pasif" olarak saklanmaktadır. Bu durumda bir eşleştirme yapmamız gerekir. Bu sebeple Pairs alanını kullanacağız. Local Pair Data bölümü bizim sistemimizdeki değerlerdir. Buraya "0,1" girelim. Remote Pair Data ise dışarıdaki verilerdir. Bizdeki verilerin karşılığı olarak "Pasif,Aktif" şeklinde girersek sistem bu eşleştirmeyi yapacaktır ve ürün durumlarını bu ayarlamaya göre düzenleyecektir.

DataList
Veritabanında bir karşılığı olmayan değerler için kullanılır. List alanına aralarına virgül konularak değerler girilir. Default bölümüne ise ürüne herhangi bir değer verilmediği taktirde çekeceği değer girilir. List bölümüne virgül ile ayırarak değerler girildikten sonra ilgili ürünlere gidilir. Entegrasyon bölümünden ilgili entegrasyon seçilir sağ tarafta Tanımlar bölümünden değer seçilir. Eğer seçilmez ise Datalist bölümünde Default alanına yazılan değeri çekecektir.

9 Prefix
Elementin değerine ön ek eklemek isterseniz örneğin tırnak içinde yazmak isterseniz bu alana bir tırnak işareti koymalısınız. Vereceğiniz değerin başına gelecektir.

10 Suffix
Elementin değerine son ek eklemek isterseniz örneğin tırnak içinde yazmak isterseniz bu alana bir tırnak işareti koymalısınız. Yani hem ön eke hem son eke " işareti koymalısınız. Vereceğiniz değerin sonuna gelecektir.

11 Seperator
Ayırıcı olarak kullanmak istediğiniz sembolü giriniz. Örneğin birden fazla resim olan bir ürün düşünün tüm resimleri çekecektir. Bunun için bir ayırıcıya ihtiyacınız olacaktır. Tarih ve saat seçimlerindede kullanılır.

12 Clear Data
Temizlenmesini istediğiniz ya da boş gitmesi gereken değerleri temizler. Örneğin bu alana "0" yazarsanız değeri "0" olan alanları temizler ve boş şekilde gönderir.

Bu alandan entegrasyon şablonu üzerinden yapılan tüm işlemleri görebilirsiniz. İndirilen, yüklenen dosyaları takip edebilir. Hangi mağazanın hangi işlemi yaptığını tarih ve saat bazında görebilirsiniz. Alınan hata ve bilgi mesajlarını görebilir. Kayıt sayısı ve dosya boyutlarını inceleyebilirsiniz. Tamamlanmayan işlemleri tamamlayabilir, yüklenen dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Burada oluşturulan entegrasyon şablonunun kodu verilir. Bu kodu kopyalayarak hiç bir değişiklik yapmadan kod ile oluştur kısmından yapıştırarak şablonu çoğaltabilirsiniz.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.