kapat× Destek 0850 333 0 565
tr üst düzey alan adına bağlı ikinci düzey alanların altında tanımlanacak alan adı kaydı için ödenmesi gereken ücretlere ilişkin olarak aşağıda tanımlanan kurallar uygulanır.
tr Alan Adı Ücretlendirme ve Ödeme Kurulları
  1. Alan adı kaydı ücretleri Ek-1’de yer alan tabloda görülebileceği gibi en az 1, en çok 5 yıllık süreler için ödenebilir.

  2. Ödenen miktara ait fatura ödeme sorumlusuna posta ile gönderilir.

  3. TL bazında belirlenmiş olan alan adı ücretleri, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere enflasyon ve uluslararası mali endeksler esas alınarak yeniden düzenlenir.

  4. Ödemeler yalnızca kredi kartı ile https://www.nic.tr adresinden yapılabilecektir.

  5. Ödeme zamanı gelen alan adları için, bir ay önceden başlamak üzere,onar (10) gün aralıklarla ilgili sorumlulara e-posta ile uyarı mesajları gönderilir.

  6. Ödeme zamanı gelen ve ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta uyarılarına rağmen, alan adı ücretinin son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, alan adına erişim 3 (üç) ay süre ile duraklatılır. Duraklatma süresi içinde ödemesi yapılan alan adları erişime açılır; aksi takdirde, 3 (üç) aylık sürenin sonunda alan adı silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların tahsisine açılır.

  7. “.tr” Alan Adı Yönetimi, yapılması gereken ödemelerdeki gecikmelerden doğabilecek sonuçlardan sorumlu değildir.

  8. Başvuru yapan, ücretli bir hizmet alacağını, bu ücrete karşılık gelen faturanın başvuruda bildirilen ödeme sorumlusunun adına düzenleneceğini ve adresine yollanacağını kabul eder.

  9. Belirtilen ücretler önceden duyurularak değiştirilebilir.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.