kapat× Destek 0850 333 0 565
tr üst düzey alanına bağlı ikinci düzey alanlar altında tahsis edilmiş bir alan adı aşağıda belirtilen durumlarda silinebilir. Tr uzantılı alan adınızı sildirmek için aşağıdaki işlemleri takip etmeniz gerekmektedir.
tr Alan Adı Silme Kurulları
  1. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından kullanımına izin verilmeyen alan adları mahkeme kararının öngördüğü süre içinde silinir.

  2. Alan adı tahsis edilen kuruluşun fiilen ve/veya hukuken ortadan kalkması durumunda söz konusu alan adı silinir.

  3. Ödeme tarihinden bir ay önce başlayan e-posta uyarılarına karşın, alan adı ücretinin son ödeme tarihinde ödenmediği durumda, alan adına erişim üç ay süre ile duraklatılır. Duraklatma süresi içinde ödemesi yapılan alan adları erişime açılır; aksi takdirde, 3 (üç) aylık sürenin sonunda, alan adı silinerek üçüncü kişi ya da kuruluşların tahsisine açılır.

  4. Alan adı tahsis edilen birey ya da kuruluşun bu belgede belirtilen hükümlere aykırı davrandığı belirlendiğinde söz konusu alan adı silinir.

  5. Alan adı kullanım hakkına sahip kişi ya da kuruluşun alan adının silinmesine ilişkin resmi talepte bulunması sonucunda alan adı silinir.

  6. İtiraz askısında bulunan ve ilgili kurullarca (DNS-ÇG ve/veya UÇK) silinmeleri onaylanan alan adları silinir.

  7. Kişisel/kurumsal itiraz başvurusu sonucunda ya da doğrudan UÇK iradesi ile UÇK tarafından silinmesi kararlaştırılan alan adları silinir.

  8. Alan adı sahibinin isteği üzerine ya da idari herhangi bir nedenle silinen alan adları 2 ay süre ile “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin https://www.nic.tr adresli web sitesinde ilan edilir.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.