kapat× Destek 0850 333 0 565
Türkiye'de yaşayan kişi ve kuruluşların, Türkiye'de kullandıkları her türlü telefon numaralarının bağlantılı olduğu alan adlarını tahsis ettirebilmeleri için açılmış bir alan adıdır.
tel.tr Politika, Yöntem ve Kurallar

AMAÇ: “.tel.tr” alt alanı, Türkiye'de yaşayan kişi ve kuruluşların, Türkiye'de kullandıkları her türlü telefon numaralarının bağlantılı olduğu alan adlarını tahsis ettirebilmeleri için açılmış bir alan adıdır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında, diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişi ve kuruluşlara aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR:

  • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca, başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir ve ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum karşısında adına alan adı tahsis edilen kişi, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma Grubu ile oluşturulacak itiraz makamlarına dayanak belgelerini ibraz etmek zorundadır.

  • Telefon numarası "(xxx) yyy zzzz" olan bir kişi ya da kuruluş; xxxyyyzzzz.tel.tr alan adını almak üzere başvurabilecektir. Buna ek olarak, ulusal numaralama planında yer alan "118", "444-xxxx" gibi numaralar da ilgili kuruluşun başvurusu üzerine verilebilecektir. Bu alt alan adında, ilgili alan adına tahsis yaptırma yetkisi, o telefon numarasının yasal sahibine aittir. Ancak ilgili telefon numarasının yasal sahibinin bilgisi ve yazılı izni ile 3. kişiler adına alan adı tahsisi söz konusu olabilecektir.

  • Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

  • İlgili telefon aboneliğinin sona ermesi durumunda, tahsis edilen alan adı silinecektir. Bu durumda, her silinme işleminden sonra uygulanan "askı süresi" boyunca yeni tahsis yapılmayacaktır. Yanlış bilgi ile yaptırılmış kayıtın iptali sonrasında alan adının gerçek sahibi o isim için başvurduğunda askı süresi uygulanmaz.

  • Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı, ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek ve başvuru sahibi ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

  • www.tel.tr, web.tel.tr alan adları ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

  • Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.