kapat× Destek 0850 333 0 565
İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden portal, tarama, e-posta, WEB gibi katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlara sağlanan özel bir uzantıdır.
net.tr Politika, Yöntem ve Kurallar

AMAÇ: “.net.tr”, çeşitli internet hizmeti veren kuruluşlar ve oluşumların kullanımı için açılmış alt (ikinci düzey) alan adıdır.

KAPSAM: İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden portal, tarama, e-posta, WEB gibi katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlara; internet tabanlı çalışan ve belli bir süre hizmet verdiğini kanıtlayan kişi ya da kuruluşlara ya da internet hizmeti vereceğini beyan ederek 3 ay içinde taahütünü yerine getirecek olan tüm kuruluşlara tahsis edilmektedir. Erişim hizmeti veren kuruluşlara ek olarak, internet üzerinden yeni katma değerli hizmetler veren, var olan hizmetlerin internete taşınmasını sağlayan, toplumsal yarar ve toplumsal katılımı arttıran projelerin barındırılmasını hedeflemektedir.

KURALLAR:

  • Yukarıdaki tanıma uyan kişi ya da kuruluşlar “.net.tr” altında alan adına başvurabilir.

  • Bu alan adının tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış Genel İzin Belgesi gerekmektedir.

  • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçenin -kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte- Nic.tr (".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek “net.tr” uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşların ise, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçenin -kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte- Nic.tr (".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

  • Beyana dayalı yapılan başvurular ile Telekominikasyon Kurumu tarafından verilen bazı özel belgeleri kullanarak yapılan başvurular DNS Çalışma Grubu'nun gündemine aktarılır. Başvuru değerlendirilerek sonuç başvuru sahiplerine bildirilir.

  • Beyan üzerine yapılan başvurularda, ilgili alan adı -onaylanması durumunda- 6 ay süresince itiraz askısına çıkarılır. Taahhüt edilen web sayfasının 3 ay içerisinde yapılmaması durumunda, alan adının iptali hakkı doğar.

  • Katma değerli servisler için, prototip hizmetlerin varlığı önkoşul olarak aranır. Bu servislerin hazır olmadığı hallerde alan adı koşullu olarak verilebilir ve bu durumda 3. tarafların itirazına olanak tanımak için 6 ay süre ile NIC-tr web sayfalarında yer alan itiraz askısında yayınlanır.

  • Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.