kapat× Destek 0850 333 0 565
T.C. vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı kişilerin, kişisel kullanımı için açılmış bir alt alandır. Bu alan adını nüfus cüzdan belgenizle alabilirsiniz. İşleyişi ile ilgili bilgi verilmiştir.
name.tr Politika, Yöntem ve Kurallar

AMAÇ: “.name.tr” alt alanı, T.C. vatandaşları ile Türkiye'de yaşayan yabancı kişilerin, kişisel kullanımı için açılmış bir alt alandır. Bu alt alan, ".tr" üst düzey alanı altındaki kişisel alanların ve hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısının artırılarak, internetin kişisel kullanımının yaygınlaştırılmasına, bireylerin toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve kişisel gelişmelerini artırabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişilere aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR:

  • Ad, ikinci ad, soyad, ya da bunların ilk harflerinin herhangi bir sırada birleştirilmesi, ya da birleştirme işleminde tire ("-") sembolünün kullanılması (yetmediği durumlarda tireli ya da tiresiz olarak eklenecek bir sayı) ile oluşturulacak adlar kullanılabilecektir. Örneğin; Orhan Veli Kanık adlı bir kişi orhan.name.tr, veli.name.tr, kanik.name.tr, orhanveli.name.tr, orhan1.name.tr, orhan-veli.name.tr, vkanik.name.tr, kanik-v.name.tr, oveli.name.tr, vb. şeklinde türetilecek alan adları alabilecektir.

  • Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı, ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek ve başvuru sahibi, ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

  • Kişiler nüfus kayıtlarında geçen kendi ve yasal mirasçıları oldukları kişilerin ad ve/veya soyadları için başvuruda bulunabileceklerdir.

  • Ayrıca, nüfus kayıtlarında geçen isimlerinden farklı bir isim ile toplumda genel bir tanınmışlık düzeyine erişmiş olan kişiler, tanınmış ad ve soyadları için de alan adının kendilerine tahsisi için başvuruda bulunabileceklerdir. (Örneğin; Kel Mahmut)

  • Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

  • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir ve ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum karşısında adına alan adı tahsis edilen kişi, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma Grubu ile oluşturulacak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK)’na dayanak belgelerini ibraz etmek zorundadır.

  • Alan adı sahipliği bu dokümanda belirtilen koşullarda kanuni mirasçılarına devredilir.

  • www.name.tr, web.name.tr alan adları ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

  • Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.