kapat× Destek 0850 333 0 565
Türk Tabipleri Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların mesleki kullanımları için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarının başvurabileceği bu alan adı sağlık kuruluşları için sunulmuştur.
dr.tr Politika, Yöntem ve Kurallar

AMAÇ: “.dr.tr” Türk Tabipleri Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların mesleki kullanımları için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarının başvurabileceği bu alt alan adı, ".tr". üst düzey alan adı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının arttırılarak, internetin mesleki kullanımının yaygınlaştırılması, doktorların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişimlerini arttırılabilmelerine olanak sağlanması amacıyla açılmıştır. Bu alan adı sadece doktorluk meslek grubuna tahsis edilmiş olması itibariyle, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesi konusunda TTB tam olarak yetkilendirilmiştir.

KAPSAM: Bu alan adının kullanımı Türk Tabipler Birliği (TTB)’ne kayıtlı doktorların, onların oluşturduğu doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

KURALLAR:

  • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

  • "dr.tr" alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türk Tabiple Birliği'dir.

  • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

  • Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'nin diğer genel kuralları uygulanır.

  • Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TTB'nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir. Bu sınırlamalar http://www.ttb.org.tr/drtr/ adresinde bulunan dokümanlarda açıklanmıştır.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.