kapat× Destek 0850 333 0 565
BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kişi ve/veya kuruluşların kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır. Bu alan adı nasıl tescil edilir? Ve ne gibi işlemler yapmalısınız, hakkında içerik yer almaktadır.
bbs.tr Politika, Yöntem ve Kurallar

AMAÇ: “.bbs.tr” alt alan adı, BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kişi ve/veya kuruluşların kullanımı için açılmış bir alt alan adıdır.

KAPSAM: İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallar dışında herhangi bir sınırlama olmayıp, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği kişilere aittir. İçerik nedeniyle, “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR:

  • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair emare saptanması gibi durumlarda, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

  • Ayrıca gerekli görülmesi durumunda, alan adı tahsisi herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın durdurulabilir. Bu durum karşısında adına alan adı tahsis edilen kişi, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makama ve uyuşmazlık çıkması durumunda da DNS Çalışma Grubu ile oluşturulacak itiraz makamlarına dayanak belgelerini ibraz etmek zorundadır.

  • Alan adlarının tahsisinde, başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Başvuru sahibinin, başvuru sırasında eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi durumunda ilgili alan adı, ".tr" Alan Adı Yönetimi tarafından iptal edilebilecek ve başvuru sahibi ilgili alan adıyla ilgili tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

Bu içerik yardımcı olmadıysa sorunuzu sorun cevaplayalım.